Participating choirs

DENMARK

De Homofone, Mixed Choir, Copenhagen, Denmark
Homepage: www.dehomofone.dk
Facebook: De Homofone

Cor Cantus, Mixed Choir, Copenhagen, Denmark
Homepage: www.corcantus.dk
Facebook: Cor Cantus

FINLAND

Out ’n loud, Male Choir, Helsinki, Finland
Homepage: www.outnloud.fi
Facebook: Out’n loud

Kaupungin Naiset, Female Choir, Helsinki, Finland
Homepage: www.kaupunginaiset.fi
Facebook: Kaupungin Naiset

The Friends of Dorothy, Mixed a cappella group, Helsinki, Finland
Facebook: The Friends of Dorothy

NORWAY

Sapfonia Bergen, Female Choir, Bergen, Norway
Facebook: Sapfonia Bergen

Den norske Homofonien av 1990, Mixed Choir, Oslo, Norway
Homepage: www.homofonien.no
Facebook: Den Norske Homofonien av 1990

SWEDEN

Malmö Regnbågskör, Male Choir, Malmö, Sweden
Facebook: Malmö Regnbågskör

Rainbow gospel, Mixed Choir, Stockholm, Sweden
Homepage: http://rainbowgospel.se/om-koren/index.html
Facebook: Rainbow Gospel

Stockholms Gaykör,  Male Choir, Stockholm
Homepage: www.stockholmsgaykor.se
Facebook: Stockholms Gaykör

Kvinnokören Sapphonia, Female Choir, Stockholm
Homepage: www.kvinnokoren.org
Facebook: Kvinnokören Sapphonia